KIP HR -TYÖRYHMÄ

 

KIP HR -työryhmän tehtävänä on kehittää Kokkolan suurteollisuusaluetta työssäkäyntialueena, edistää alueen vetovoimaa yhdessä aluemarkkinoinnin kanssa sekä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä alueella työvoiman näkökulmasta. HR-työryhmä tapaa säännöllisesti maakunnan eri oppilaitoksien edustajia.

HR-työryhmä organisoi myös erilaisia rekrytilaisuuksia ja koulutuksia alueelle sekä osallistuu koulutus- ja rekrytointitapahtumiin. Myös vuosittaisten oppilaitosvierailupäivien järjestäminen on yksi tärkeä toimenpide työryhmän toimintaa.

 

Vuoden 2021 teemana: Kestävää työllisyyttä KIP:n alueella

Vuoden 2021 toimintaa: