KIP MARKKINOINTI -TYÖRYHMÄ

 

KIP Markkinointityöryhmän tavoitteena on vahvistaa KIP brändiä luomalla monikanavaisia markkinointi- ja viestintäratkaisuja eri kohderyhmille. Työryhmän tarkoituksena on toteuttaa ja kehittää KIP:n markkinointia alueellisesti, valtakunnallisesti sekä myös globaalisti. Työryhmä organisoi erilaisia KIP:n tilaisuuksia ja tapahtumia.

Työryhmä toimii alueen sisäisenä viestinvälittäjänä.


Vuoden 2022 teemana: KIP tutuksi lähellä ja kaukana

Vuoden 2021 toimintaa: