KIP TURVALLISUUSTYÖRYHMÄ

 

KIP Turvallisuustyöryhmän tavoitteena on alueen kaikkien osapuolten sitoutuminen suurteollisuusalueen turvallisuusyhteistyöhön. Työryhmä on rakentanut toimivan yhteistyöverkoston ja sille toimintatavat. Näitä yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Työryhmä pyrkii parhaiden käytäntöjen kartoittamiseen (sekä KIP:n sisällä että ulkopuolella) ja hyödyntämiseen sekä menettelytapojen yhtenäistämiseen. Myös tiedonkulun tehostaminen on työryhmän tärkeimpiä tavoitteita.

Vuoden 2022 teemana: Urakoitsijaturvallisuuden kehittäminen - parhaat käytänteet käytäntöön

Vuoden 2022 toimintaa:  

Vuoden 2021 toimintaa: