KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmä

 

KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmän tavoitteena on edistää ympäristöön liittyvää yhteistyötä ja synergiahyötyjä KIP alueella. Työryhmä osallistuu erilaisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, seuraa ennakoivasti ympäristö- ja energialainsäädäntöä, järjestää koulutuksia ajankohtaisista teemoista sekä tekee tiivistä yhteistyötä alan viranomaisten kanssa.


Vuoden 2022 teemana: Ympäristö ja energia - KIP:n vetovoimatekijät

Vuoden 2021 toimintaa: