KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmä

 

KIP Ympäristö- ja energiatyöryhmän tavoitteena on edistää ympäristöön liittyvää yhteistyötä ja synergiahyötyjä KIP alueella. Työryhmä osallistuu erilaisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, seuraa ennakoivasti ympäristö- ja energialainsäädäntöä, järjestää koulutuksia ajankohtaisista teemoista sekä tekee tiivistä yhteistyötä alan viranomaisten kanssa.


Vuoden 2021 teemana: Ympäristövastuullisuus - KIP:n vetovoimatekijä

Vuoden 2021 toimintaa: