TONTIT JA TOIMITILAT

Kokkola Industrial Parkin alueella on raskaalle kemianteollisuudelle valmiiksi kaavoitettua tonttimaata noin 50 hehtaaria. 

Suurteollisuusalueen rakennuskanta koostuu eri tyyppisistä teollisuuden toimintoja tukevista toimitiloista. Tarjoamme toimitiloja:

- toimistokäyttöön
- huolto-ja korjaamotoimintaan
- varastointiin
- sosiaalitiloiksi
- liiketiloiksi

Mikäli alueen olemassa olevat tilat eivät sellaisenaan sovellu yrityksen käyttöön, toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaiset toimitilat. Myös uusien toimitilojen rakennuttamisesta huolehditaan alueen nykyisten ja alueelle tulevien toimijoiden tarpeisiin. Mikäli tarvitset toimitiloja yrityksellesi, olethan yhteydessä KIP Infraan.

Port Towerin laajennusosa suunnitteluvaiheessa

Port Towerin laajennus on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. Detaljisuunnittelu valmistuu syksyn aikana, jonka jälkeen tehdään päätös laajennuksen rakentamisesta. Port Towerin nykyiset tilat ovat täynnä, ja siellä toimivista yrityksistä osa tarvitsee lisätilaa. Kiinnostuneita tulijoita olisi myös muualta. Jos rakentamispäätös syntyy, laajennusosa rakennetaan nykyisen kiinteistön yhteyteen. Uuteen osaan siirtyisivät vartiointi ja vierailijoiden
vastaanotto sekä neuvottelutilat. Myös liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa uudella tavalla. Laajennus perustuu 6-kerroksiseen uudisrakennukseen, ja suunnittelussa selvitetään myös uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia. Port Towerin tiloissa toimii tällä hetkellä vuokralaisena 18 yritystä ja siellä työskentelee 160-170 työntekijää.

Port Tower = KIP:n alueen maamerkki ja sisäänkulkuväylä