KULKU ALUEELLA


VIERAILIJALIIKENNE KIP:N ALUEELLE PYSÄYTETÄÄN TOISTAISEKSI / TIEDOTE 12.3.2020


Vierailijaliikenne Kokkolan suurteollisuusalueelle on päätetty pysäyttää perjantaista 13.3.2020 klo 07.00 alkaen. Vierailijaliikenteen pysäyttäminen koskee Port Toweria, koko Kokkolan suurteollisuusaluetta ja Kokkolan satamaa. Toimenpiteellä pyritään minimoimaan koronaviruksen leviäminen ja tällä tavalla suojaamaan alueella toimivien teollisuuslaitosten henkilökuntaa ja varmistamaan laitosten häiriötön toiminta. Samalla luonnollisesti turvataan alueella toimivien yli 60 palveluyritysten henkilöstöä ja toimintaa.

Raaka-aine- ja tavaraliikenne jatkuvat normaalisti. Vierailijaliikennettä koskeva rajoitus on voimassa toistaiseksi.


Lisätiedot:

Jussi Lång
KIP Service Oy, turvallisuuspäällikkö
010 505 9525

Olli-Matti Airiola
KIP Service Oy, toimitusjohtaja
010 505 9520

***

Liiikkuminen Kokkolan Suurteollisuusalueella on aina luvanvaraista ja edellyttää kulkulupaa. Teollisuusyritysten ja sataman alueet ovat aidattuja. Kaikki ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuu Port Towerin kautta. Tehdasaluetta ja sen portteja valvotaan. Yritykset seuraavat alueiden yleistä turvallisuutta myös kameravalvonnalla ja kiertävällä vartioinnilla. 

Pääsy tehdas- ja satama-alueille edellyttää siis AINA henkilökohtaista kulkulupaa, jota edeltää vierailuilmoituksen tekeminen Port Towerin vartioinnille isäntäorganisaation toimesta.  

Lisätietoja alueturvallisuudesta 

Tietoturvaseloste

Port Tower

Satamatie 330, 67100 KOKKOLA  |  portti.kokkola@kipservice.fi  |  010 505 9513 | www.porttower.fi