KULKU ALUEELLA

Liiikkuminen Kokkolan Suurteollisuusalueella on aina luvanvaraista ja edellyttää kulkulupaa. Teollisuusyritysten ja sataman alueet ovat aidattuja. Kaikki ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuu Port Towerin kautta. Tehdasaluetta ja sen portteja valvotaan. Yritykset seuraavat alueiden yleistä turvallisuutta myös kameravalvonnalla ja kiertävällä vartioinnilla. 

Pääsy tehdas- ja satama-alueille edellyttää siis AINA henkilökohtaista kulkulupaa, jota edeltää vierailuilmoituksen tekeminen Port Towerin vartioinnille isäntäorganisaation toimesta.  

Lisätietoja alueturvallisuudesta 

Tietoturvaseloste

Port Tower

Satamatie 330, 67100 KOKKOLA  |  portti.kokkola@kipservice.fi  |  010 505 9513 | www.porttower.fi