TURVALLISUUSTIEDOTE


Turvallisuustiedotteessa (päivitetty 07/2020) kerrotaan Kokkola Industrial Parkin yritysten toiminnasta, alueella käytettävien kemikaalien vaaroista ja oikeista toimintatavoista mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Tiedote jaetaan elokuussa 2020 lähialueen kaikille kotitalouksille ja se on saatavilla myös sähköisesti, linkki alla.

Turvallisuustiedote päivitetään ja julkaistaan viiden vuoden välein.

Turvallisuustiedote 2020

Säkerhetsmeddelande 2020