TURVALLISUUSTIEDOTE

Turvallisuustiedotteessa (vuodelta 2014) kerrotaan Kokkolan Suurteollisuusalueen yritysten toiminnasta, alueella käytettävien kemikaalien vaaroista ja oikeista toimintatavoista mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Tiedote on jaettu lähialueen kaikille kotitalouksille ja se on saatavilla myös sähköisesti, linkki alla.

Turvallisuustiedote päivitetään ja julkaistaan viiden vuoden välein.

Turvallisuustiedote