SIJOITTUMINEN ALUEELLE

PALVELUT

Kaikki KIPin alueella tarjottavat palvelut ovat yrityksen tarpeiden mukaan räätälöitävissä. Kattavasta paletista on helppo valita tarvitsemansa. Uudelle toimijalle löytyy sekä tonttimaata että toimitiloja, hyödykkeitä, ammattilaisia ja yhteistyökumppaneita lakisääteisten turvallisuus- ja ympäristöasioiden hoitoon, koulutuksia, suunnittelu-, huolto-, laboratorio- ja kuljetuspalveluita. Vahva yhteistyöverkosto takaa palvelun kattavuuden.

HYÖDYKKEET

KIP-alueella on heti saatavana runsaasti hyödykkeitä teollisuuden käyttöön: meri-, pinta-, talous- ja ionivaihdettu vesi, ammoniakki, argon, happi, höyry, kalkki, kaukolämpö, paineilma, raskas polttoöljy, rikkihappo, suolahappo, typpi, varmistettu sähkönsyöttö ja vety.

INFRASTRUKTUURI

KIPillä kaikki on valmiina: hyvät tiet, toimitiloja, teollisuudelle kaavoitettua tonttimaata, putkisillat, kuituliittymät, viemäröinti. Turvallista, valmista ja toimivaa.

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Yksi KIPin valteista on alueen yritysten vahva yhteistyö: kulunvalvonta, vartiointi ja muut turvallisuuspalvelut, palo- ja pelastustehtävät sekä lakisääteiset ympäristötarkkailut ja muut seurantajärjestelmät, joihin uusi yritys voi liittyä mukaan. Kustannustehokas yhteistyö helpottaa sekä alueella toimivien yritysten omaa toimintaa että uusien toimijoiden sijoittumista.

LOGISTIIKKA

KIPin sijainti on erinomainen. Kokkola on pääradan varrella ja rautatie vetää suoraan alueen ytimeen, raideleveys on sama Kiinan rajalle saakka. Kokkola on valtateiden risteyskaupunki ja lentoasemalle on vain 15 minuutin matka. Sieltä suorat lennot Helsinkiin ja Tukholmaan. Logistiikan erinomaisuuden alleviivaa huippuvarusteltu satama, jossa jokasään terminaali (AWT), syväväylä ja säännöllinen konttiliikenneyhteys Eurooppaan.

OSAAMINEN

Alueella on ammattitaitoista ja sitoutunutta työvoimaa, 25 %:lla teollisuusalueen työntekijöistä on korkea-asteen tutkinto. Erinomaiset täsmäkoulutukset yhteistyössä maakunnan oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Alueella on yliopistotasoinen T&K-ympäristö ja sitä kautta vahva ja toimiva yhteistyöverkosto. T&K- ja innovaatiotutkimus saavat hyvin tukea ja rahoitusta. Alue on EU-tukialue 2, joten rahoitusmahdollisuudet ovat hyvät. Tulokset siirtyvät tutkimuslaitoksista yritysten omaisuudeksi.