Hyödykkeet ja palvelut

KIPillä on heti saatavana runsaasti hyödykkeitä teollisuuden käyttöön: Varmistettu sähkönsyöttö, höyryn ja paineilman tuotanto, useita vesilaatuja, sekä runsaasti oaikallisesti hyödynnettäviä sivuvirtoja mm. argon, happi typpi, vety, ammoniakki, kalkki, raskas polttoöljy, rikkihappo ja suolahappo,

Kokkola Industrial Park:ssa on valmis infrastruktuuri ja toimiva, monipuolinen palvelutuotanto. Alueella saatavissa: teknisiä-, materiaali-, ympäristö-, terveys-, turvallisuus-, laatu-, hallinto-, laboratorio-, ja paloturvallisuuspalveluita. Kustannustehokas yhteistyö helpottaa sekä alueella toimivien yritysten omaa toimintaa että uusien toimijoiden sijoittumista.