Osaaminen

Alueella on ammattitaitoista, alueelle sitoutunutta työvoimaa, 25 %:lla teollisuusalueen työntekijöistä on korkea-asteen tutkinto. Erinomaiset sekä täsmäkoulutukseen yhteistyössä oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa.

Alueella on yliopistotasoinen T&K-ympäristö ja sitä kautta vahva, toimiva yhteistyöverkosto takaa, että T&K- ja innovaatiotutkimus saavat hyvin tukea ja rahoitusta. Alue on EU-tukialue 2, joten rahoitusmahdollisuudet ovat hyvät. Tulokset siirtyvät tutkimuslaitoksista yritysten omaisuudeksi.