Satoja työpaikkoja lähivuosina!

KIPin yritykset ovat tarjonneet työtä ja toimeentuloa jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Edessä on uusia haasteita ja mahdollisuuksia odottamassa löytäjäänsä ja tekijäänsä. Eläköityminen on ollut alueella viime vuosina hyvin vahvaa ja sama trendi jatkuu. Lähivuosina KIP tulee tarvitsemaan satoja uusia, osaavia, motivoituneita ja taitavia työntekijöitä. Uutta voimaa kaivataan sekä toimihenkilötehtäviin että tuotantoon.

Suomessa ja maailmalla

Työpaikka KIPin alueen yrityksissä avaa Sinulle valtavasti mahdollisuuksia. Useimmat alueen yrityksistä toimivat kansainvälisesti, joten uranäkymät ja -mahdollisuudet Kokkolassa, Suomessa ja ulkomailla ovat erinomaiset.

KIPin yritysten voimavara kansainvälisessä kilpailussa on osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Sen tärkeys on ymmärretty jo vuosia sitten ja yritykset pitävät henkilöstöstään hyvää huolta

Kouluttautumismahdollisuudet

Kokkolassa on tarjolla paljon koulutusmahdollisuuksia joista työllistytään KIP:n alueen yrityksiin. Koulutusorganisaatioiden ja liike-elämän yhteistyö on tiivistä ja toimivaa. Alueen vahva yrittäjyyshenki on pohjana korkeatasoiselle koulutukselle. Kokkola tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, esimerkiksi seuraavia:

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii kolmen yliopiston kanssa yhteistyössä: Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto ja Vaasan yliopisto. Yliopistokeskus tarjoaa maisterin tutkintoja esimerkiksi kasvatustieteissä ja informaatioteknologiassa. Avoin yliopisto mahdollistaa Jyväskylän yliopiston kurssit jokaiselle.

Aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi 2006¿2007 valittu Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa opetusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi neljällä eri paikkakunnalla. Koulutusaloja on seitsemän ja koulutusohjelmia 27 opiskelijamäärän ollessa yli 3250. Kiinteänä osana ammattikorkeakoulua toimii CENTRIA tutkimus ja kehitys, joka luo edellytyksiä alueen yritysten ja yhteisöjen kehittymiselle täydennyskoulutuksen lisäksi hankkeissa ja aluekehityksessä.

Alueen 17 kunnan omistamaan Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymään kuuluu viisi ammatillista opistoa, aikuisopisto ja ammattilukiotoiminta. Yhtymän yksiköissä opiskelee noin 4 000 vuotuista opiskelijaa ja henkilökunnan määrä on noin 550. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on tunnettu laadukkaan ammatillisen koulutuksen lisäksi aktiivisesta kehittämistoiminnasta, työelämäsuhteista ja kansainvälisestä toiminnasta. Teknologiapuiston ja kampusalueen kehittämisessä koulutusyhtymällä on aktiivinen maakunnallinen kehittämisrooli yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa.

Keski-Pohjanmaan aikuisopisto tarjoaa monia mahdollisuuksia aikuisopiskeluun ja ammatillisen osaamisen lisäämiseen. Ammatillisten tutkintojen sekä täydennyskoulutuksen lisäksi tarjontaan kuuluvat yrityksille suunnatut koulutus- ja kehittämispalvelut. Osaamisalueita ovat mm. tekniikka ja teollisuus, kauppa, hallinto ja palvelut sekä tietoteollisuus. Vuosittain opiskelijoita on n. 3500 ja asiakasyrityksiä yli 500.

Katso esittelyvideo >>

Lue esite >>