Menestystarinoita nyt ja tulevaisuudessa

KIP – Kokkola Industrial Park – Kokkolan suurteollisuusalue on ollut vuosikymmeniä vahvan kasvun aluetta.  Sen toimijat ovat kehittäneet omaa toimintaansa niin, että useilla tuotemarkkina-alueilla ovat alueen yritykset maailman johtavia monillakin erilaisilla mittareilla mitattuna.

Tähän on lukuisia syitä mutta keskeisin on vahvojen synergioiden syntyminen yritysten kesken monella tasolla kuten prosessiteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä, keskitetyssä palvelutuotannossa ja toimintakulttuurien yhteisessä kehittämisessä erityisesti EHSQ:n (ympäristö, terveys, turvallisuus, laatu) toiminteiden ympärillä.

Tätä ovat tukeneet Kokkolan alueen osaavan työvoiman saatavuus. Koulutuksen lisäksi alueen oppilaitokset ovat panostaneet tutkimus- ja kehitystoimintaan ja alueelle on muodostunut vahva oppi- ja tutkimusverkosto kattaen erilaisia t&k-ympäristöjä, professuureja mm. kemian, laserpinnoituksen ja ohjelmistotekniikan sekä muuta keskeistä osaamista. Lisäksi tutkimusta tukevat rahoituskanavat ovat monipuoliset.

Alueinfran vahvuutena ovat energian ja muiden hyödykkeiden saannin turvaaminen lähes omavaraiseksi ja kaikki keskeiset logistiikkamuodot ovat suoraan alueeseen integroituna; 13 m syväväylä ja kaksi satamaa, All Weather –terminaali, oma sisäinen rautatieverkosto sekä lentokenttä 15 min päässä.

KIP alueena uskoo tulevaisuuteen ja 2000-luvulla KIP on kehittynyt huimaa vauhtia ja alueelle on investoitu lähes 500 m€ ja eri yritysten palveluksessa työskentelee jo yli 2200 henkilöä päivittäin.