KIP Ry

KIP – Kokkola Industrial Park ry on alueella toimiva yhdistys, jonka tavoitteena on luoda yhteinen vahva pohja tulevaisuuteen.  Yhdistyksen jäsenyritykset ovat sitoutuneet seuraavaan visioon:

Kokkolan suurteollisuusalue on kovalla työllä ja älyllä rakennettu menestystarina, jonka yritykset keskittyvät oman toimintansa ytimeen.

Alueen palvelutuotannon tehokkuus on viritetty huippuunsa varmuus ja laatutaso säilyttäen. Tehokkaimmat mahdolliset toimintamallit kattavat kaiken palvelutuotannon yhtiöiden toimintavapautta kunnioittaen.

Kokkolan suurteollisuusalueen houkuttelevuus ja brandi ovat kehittyneet käytännön toimenpiteiden kautta. Alueelle on helppo perustaa uutta teollista toimintaa ja palvelutuotantoa.

Tähän alueen yritysten toivomukseen pohjautuen KIP ry. toivottaa tervetulleeksi Kokkolaan lukuisia uusia yrityksiä ja toimijoita vahvistamaan ja kirkastamaan KIPin visiota pitkälle tulevaisuuteen. 

Yhteinen tavoitteemme on menestyä!

KIP-alueen markkinointipäällikkö
Johanna Hylkilä

+ 358 10 505 9526

johanna.hylkila@kip.fi
 

KIP ry:n hallituksen puheenjohtaja
Kai Nykänen

+ 358 40 835 5413