Turvallisuuskulttuuri

KIP:n keskeisin tehtävä on vaalia työntekijöiden, ympäristön sekä omaisuuden hyvinvointia jatkuvalla kehittämisellä. Yksi keskeisimmistä kehityskohteista on turvallisuus joka luo kaiken perustan jatkuvuudelle.  Turvallisuuden tunne lisää luottamusta alueen sisällä sekä laajemminkin sidosryhmissä.

Alueella on jo luonnostaan hyvät edellytykset koska siellä sijaitsee hyvin toimiva ja luotettava yleinen infrastruktuuri sekä korkea teknologiaosaaminen.  Alueen työntekijät ovat hyvin sisäistäneen turvallisuuden merkityksen jokapäiväisessä toiminnassaan.

Ympäristöteknologian osalta alueella on huippuosaaminen sekä maailman tarkimmat seurantajärjestelmät.

Myös globaalisti Suomi tarjoaa hienot puitteet vakaiden luonnonolojen sekä poliittisen ilmapiirin vuoksi. Suomessa on myös mm. EU:n kemikaalivirasto.