YMPÄRISTÖ

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat ovat tänä päivänä erottamaton osa vastuullista yritystoimintaa. Vastuullisuus ympäristöasioissa tarkoittaa mm. sitä että yritykset pyrkivät jatkuvasti pienentämään päästöjään, parantamaan toimintaansa, arvioimaan ja vähentämään riskejä sekä ennakoimaan ympäristövaikutuksia muutostilanteissa. Vastuullisuus tarkoittaa myös, että yritykset tiedottavat avoimesti ympäristöasioista. 

Alueen yritykset ovat jo vuosikymmeniä tehneet yhteistyötä Kokkolan ilmanlaadun tarkkailuohjelmassa, merialueen yhteistarkkailussa ja kalaistutuksissa sekä näiden ympäristövaikutusten arvioinneissa. Kokkolan Suurteollisuusalueen yhdistyksen myötä yhteistyötä on tiivistetty perustamalla alueelle KIP-ympäristöryhmä, joka koostuu eri yhtiöiden ympäristöammattilaisista. Ryhmän tehtävänä on mm. löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia, hakea uusia ratkaisumahdollisuuksia sekä jakaa tietoa ja kokemuksia hyvistä ympäristön tilaa edistävistä toimenpiteistä.

Ympäristövaikutusten yhteistarkkailu on Suomen monipuolisin: