Henkilöturvallisuus

KIP suurteollisuusalueen kaiken toiminnan keskiössä on turvallinen ja viihtyisä toimintaympäristö. Jatkuvalla koulutuksella pyritään korkeaan turvallisuuskulttuuriin kattaen kaikki alueella työskentelevät ja vierailevat henkilöt. 

KIPn yritysten toiminta on luvanvaraista ja sitä ohjaavat yhdessä hyväksytyt kansainvälisiin standardeihin perustuvat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatujohtamisjärjestelmät. Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvät suuronnettomuusriskit on kartoitettu erilaisilla riskianalyyseillä.

Yrityksillä on kattavat pelastussuunnitelmat, joissa on varauduttu tunnistettuihin riskeihin ja onnettomuusmahdollisuuksiin. Alueen koko henkilöstö ja alihankkijat koulutetaan ja opastetaan säännöllisesti erilaisia tilanteita ajatellen. Alueella työskentely edellyttää aina myös yrityskohtaisen työluvan jossa kartoitetaan ko. kohteen erityisriskit. 

Alueella toimii kaksi itsenäistä tehdaspalokuntaa jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Suuronnettomuuksiin varaudutaan säännöllisellä harjoittelulla yhdessä pelastusviranomaisen kanssa.